header

Over ons

In een delta komen zoet en zout water samen. Daar waar de verschillende stromen tot stilstand komen, ontstaat eerst brak water en vervolgens een nieuwe leefwereld. Vandaaruit zoeken nieuwe stromen vervolgens hun eigen richting op weg naar de zee. Niet voor niets heeft BRAQUE een delta als logo: voor ons is het een metafoor voor het leven. Om je eigen leven te onderzoeken zal het tot stilstand moeten komen. Zo kun je in alle rust vanuit je eigen, unieke stroom tot koerswijzigingen komen die je opnieuw in verbinding brengen met de wereld om je heen.

In BRAQUE komen vijf stromingen bijeen in één gedachtegoed. Elk teamlid van BRAQUE brengt zijn eigen persoonlijkheid mee en heeft een eigen rol binnen het team. Alle vijf vinden we elkaar in dezelfde visie en de praktische vertaling ervan. Vanuit de kracht van diversiteit vormen wij een eenheid.

Anita Kruys
Anita Kruys
anita@instituutbraque.nl
06 - 539 392 32

Anita is van huis uit professioneel fotograaf. Persoonlijke omstandigheden waaronder de intensieve begeleiding van een van haar kinderen met ernstig psychische klachten brachten een herpositionering in haar leven. Van de uiterlijke beelden in de fotografie, naar de innerlijke beelden in haar biografie. In de langdurige begeleiding van haar zoon maakte Anita kennis met de rol van mantelzorger, familie-ervaringsdeskundige en mentor binnen de GGZ. Het belang van aandacht voor het persoonlijk levensverhaal en zingeving werd voor haar eens te meer duidelijk.
Als biografisch coach en zingevingstherapeut ligt haar hart in de vele creatieve manieren om met het levensverhaal te werken.

Anita verbindt zich gemakkelijk aan cliënten die een zoektocht willen aangaan vanuit een onvervulde behoefte. Met haar warme aandacht, filosofische betrokkenheid en haar ervaring in het werken met beelden, combineert ze moeiteloos feiten en gevoel. Ze heeft oog voor het zichtbare, maar ook voor stemming, gevoel en symboliek. Zorgvuldig creëert Anita de ruimte die haar cliënt nodig heeft om tot inzichten te komen.
De behoefte om je los te maken, je als individu op te stellen, naast de conflicterende behoefte om één te zijn, afhankelijk te zijn van anderen, beschouwt zij als de basismotivatie van de mens. Het hierin (her)vinden van harmonie is een belangrijk gegeven in haar werk met cliënten in hun zoektocht naar een nieuw perspectief. Ze zijn op zoek naar een fundament in hun leven waarop al het andere zijn bestaansrecht vindt.

Anita is aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en werkzaam in de vestiging Bussum. Informatie omtrent eventuele vergoedingen: www.vivnederland.nl

Annette deed de HTS-confectie, werkte in de kledingexport, studeerde Frans en werd taaldocent voor pubers en volwassenen. Omdat ze zich meer mensgericht wilde ontwikkelen volgde ze een coachopleiding, waarna ze communicatietrainingen gaf aan o.a. Douwe Egberts, EO, Delta Lloyd, UMCU en de Sociale Verzekeringsbank. Haar drang naar verdieping bracht haar bij de opleiding voor zingevingstherapie aan de HGU die ze aanvulde met de opleiding voor biografische coaching in Driebergen. Medio 2015 werd ze voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zingevingstherapeuten. Zij is werkzaam in de vestiging BRAQUE Ermelo.

Annette is zich zeer bewust van de kracht van woorden. Ze kent het effect van beeldende taal en laat zich graag inspireren door 'wondertales' en andere grote verhalen. Hieruit haalt ze verhelderende parallellen die helpen bij het begrijpen van ieders levensloop. Door terugkerende scholing aan de International School of Storytelling vindt ze steeds rijkere metaforen die haar helpen bij cliëntgesprekken en groepscoaching. Met haar creatieve inzichten en enthousiasme is ze een gewaardeerde storyteller voor grote en kleinere groepen.

Na een ongeval is Annette met andere ogen gaan kijken naar de lijfspreuk uit haar jeugd: 'On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux' (Le Petit Prince).
Met haar nieuwe manier van waarnemen, gecombineerd met haar oude analytisch vermogen wil ze steeds opnieuw de BRAQUE-visie in het licht zetten.

Anita Kruys
Annette Filippo
annette@instituutbraque.nl
06 - 512 418 86
Susanne Kruys
Susanne Kruys
susanne@instituutbraque.nl
06 - 549 359 29

Susanne heeft HTS confectie gedaan. Haar werk binnen de confectie kenmerkte zich door conceptmatig denken en ondernemen. Zo zette ze onder meer succesvol een eigen kledingmerk op. Altijd al geboeid door de mens en zijn mysterie verruilde zij uiteindelijk de 'uiterlijke' wereld voor de 'innerlijke'. Dit werd mede gevoed door een ingrijpende opname van haar dochter binnen de jeugdpsychiatrie. Zij is afgestudeerd als biografisch coach en zingevingstherapeut en heeft zich verder geschoold in biografische storytelling. Daarnaast is zij voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van de Bascule (kinder- en jeugdpsychiatrie). Susanne organiseert workshops en symposia en is spreker vanuit haar professionaliteit en ervaringsdeskundigheid als ouder. Zij werkt in de vestiging Haarlem.

Susanne haar motto is: 'Ieder mens wil werkelijk gezien worden'. Dankzij haar achtergrond en haar sensitiviteit, weet ze bij BRAQUE op een bijzondere manier aan te sluiten bij cliënten. Mede vanuit deze sensitiviteit komen beelden bij haar op die nieuwe inzichten bieden. Met haar innemendheid, brede kennis en pragmatisme vertaalt ze de beelden naar een praktische realiteit die ruimte en richting geeft.

Susanne is de initiator achter BRAQUE. Zij is ondernemend, ziet overal kansen en functioneert zeer pro-actief. De juiste mensen bij elkaar brengen om samen tot iets nieuws te komen is voor haar een natuurlijk uitgangspunt. Ze wil zich mede inzetten voor een nieuwe visie op therapeutschap binnen de zorg, waarbij de individuele mens met zijn unieke verhaal en een holistische aanpak centraal staan.

Sandra is opgeleid als logopediste en behandelde in het UMC Utrecht mensen met slik- en communicatieproblemen. Vervolgens werkte ze in Revalidatiecentrum Heliomare waar ze haar kennis toepaste bij de revalidatie van volwassenen met niet aangeboren hersenletsel. Hun zoektocht om het leven weer zin te geven inspireerde haar om zich verder toe te leggen op de innerlijke ontwikkeling van mensen. Na haar scholing aan de HGU en het Instituut voor Biografiek, werkt zij vanuit de locatie Haarlem voor BRAQUE. Zij is voorzitter van het bestuur van de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk.

In haar gesprekken zorgt Sandra voor een sfeer van rust en afstemming. Met heldere precisie begeleidt zij cliënten bij het omvormen van overtuigingen en gewoontepatronen en het concreet maken van wat tot dan toe verscholen bleef. Zij biedt een veilige ruimte en heeft aandacht voor wat cliënten voelen en innerlijk ervaren. Met open en eerlijke reflecties begeleidt zij hen bij het verdiepen van hun inzichten. Sandra is een krachtige vrouw die zich bescheiden opstelt. Sinds ze zich bewust is geworden van haar sensitiviteit, zet ze die in als kwaliteit bij haar gesprekken.

De samenwerkingsvorm van BRAQUE sluit naadloos aan bij Sandra's opvatting dat juist door verbinding met anderen een krachtige professionele impuls kan ontstaan. Zij ziet BRAQUE als een lerende organisatie. Binnenkort gaat ze een cursus Biographical Storytelling volgen bij Sue Hollingsworth.

Sandra Maks
Sandra Maks
sandra@instituutbraque.nl
06 - 516 877 84
Wouter Zuurbier
Wouter Zuurbier
wouter@instituutbraque.nl
06 - 505 010 93

Na de sportopleiding ALO en de studie psychologie - arbeid en organisatie begeleidde Wouter, zelf eerder tienkamper in de atletiek, topsporters vanuit Topsportcentrum Amsterdam. Na diverse beleidsmatige functies bij NOC/NSF waar hij onder andere advies en trainingen gaf, werd hem duidelijk dat hij geen verandering maar ontwikkeling zocht. Hij volgde de opleiding tot biografisch coach en werkte als leadershiptrainer en top executive coach voor trainingsbureaus tot hij zijn eigen onderneming Ikhnaton oprichtte. Nu is Wouter docent aan de opleiding Biografiek, adviseur van sportbonden en werkt hij als trainer op MT-niveau in onder andere de overheidssector. Hij is werkzaam bij BRAQUE Haarlem.

Binnen BRAQUE geeft Wouter op een luchtige en humoristische wijze inhoud aan grote thema's. Zowel in het persoonlijke contact als met groepen creëert hij een vertrouwenssfeer waarbij aandacht voorop staat en dynamiek altijd aanwezig is. De vertaalslag die hij maakt van theorie naar praktijk maakt hem voor velen een inspirator. Zijn passie is momenteel om als gecertificeerd biografisch storyteller een unieke vertaalslag te maken naar coaching en trainingen bij BRAQUE.

Wouter is de initiator achter de werkwijze en filosofie van BRAQUE. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen maar wel eigen regie houden is doorslaggevend voor hem in samenwerkingsverbanden. Scherp met woorden, bescheiden en gevoelig in feedback: Wouter is een opleider pur sang. Hij geeft vorm aan opleidingen die passen binnen de filosofie en werkwijze van BRAQUE.
Anita Kruys
Anita Kruys
anita@instituutbraque.nl
06 - 539 392 32

Anita is van huis uit professioneel fotograaf. Persoonlijke omstandigheden waaronder de intensieve begeleiding van een van haar kinderen met ernstig psychische klachten brachten een herpositionering in haar leven. Van de uiterlijke beelden in de fotografie, naar de innerlijke beelden in haar biografie. In de langdurige begeleiding van haar zoon maakte Anita kennis met de rol van mantelzorger, familie-ervaringsdeskundige en mentor binnen de GGZ. Het belang van aandacht voor het persoonlijk levensverhaal en zingeving werd voor haar eens te meer duidelijk.
Als biografisch coach en zingevingstherapeut ligt haar hart in de vele creatieve manieren om met het levensverhaal te werken.

Anita verbindt zich gemakkelijk aan cliënten die een zoektocht willen aangaan vanuit een onvervulde behoefte. Met haar warme aandacht, filosofische betrokkenheid en haar ervaring in het werken met beelden, combineert ze moeiteloos feiten en gevoel. Ze heeft oog voor het zichtbare, maar ook voor stemming, gevoel en symboliek. Zorgvuldig creëert Anita de ruimte die haar cliënt nodig heeft om tot inzichten te komen.
De behoefte om je los te maken, je als individu op te stellen, naast de conflicterende behoefte om één te zijn, afhankelijk te zijn van anderen, beschouwt zij als de basismotivatie van de mens. Het hierin (her)vinden van harmonie is een belangrijk gegeven in haar werk met cliënten in hun zoektocht naar een nieuw perspectief. Ze zijn op zoek naar een fundament in hun leven waarop al het andere zijn bestaansrecht vindt.

Anita is aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en werkzaam in de vestiging Bussum. Informatie omtrent eventuele vergoedingen: www.vivnederland.nl
Annette Filippo
Annette Filippo
annette@instituutbraque.nl
06 - 512 418 86

Annette deed de HTS-confectie, werkte in de kledingexport, studeerde Frans en werd taaldocent voor pubers en volwassenen. Omdat ze zich meer mensgericht wilde ontwikkelen volgde ze een coachopleiding, waarna ze communicatietrainingen gaf aan o.a. Douwe Egberts, EO, Delta Lloyd, UMCU en de Sociale Verzekeringsbank. Haar drang naar verdieping bracht haar bij de opleiding voor zingevingstherapie aan de HGU die ze aanvulde met de opleiding voor biografische coaching in Driebergen. Medio 2015 werd ze voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zingevingstherapeuten. Zij is werkzaam in de vestiging BRAQUE Ermelo.

Annette is zich zeer bewust van de kracht van woorden. Ze kent het effect van beeldende taal en laat zich graag inspireren door 'wondertales' en andere grote verhalen. Hieruit haalt ze verhelderende parallellen die helpen bij het begrijpen van ieders levensloop. Door terugkerende scholing aan de International School of Storytelling vindt ze steeds rijkere metaforen die haar helpen bij cliëntgesprekken en groepscoaching. Met haar creatieve inzichten en enthousiasme is ze een gewaardeerde storyteller voor grote en kleinere groepen.

Na een ongeval is Annette met andere ogen gaan kijken naar de lijfspreuk uit haar jeugd: 'On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux' (Le Petit Prince).
Met haar nieuwe manier van waarnemen, gecombineerd met haar oude analytisch vermogen wil ze steeds opnieuw de BRAQUE-visie in het licht zetten.

Susanne Kruys
Susanne Kruys
susanne@instituutbraque.nl
06 - 549 359 29

Susanne heeft HTS confectie gedaan. Haar werk binnen de confectie kenmerkte zich door conceptmatig denken en ondernemen. Zo zette ze onder meer succesvol een eigen kledingmerk op. Altijd al geboeid door de mens en zijn mysterie verruilde zij uiteindelijk de 'uiterlijke' wereld voor de 'innerlijke'. Dit werd mede gevoed door een ingrijpende opname van haar dochter binnen de jeugdpsychiatrie. Zij is afgestudeerd als biografisch coach en zingevingstherapeut en heeft zich verder geschoold in biografische storytelling. Daarnaast is zij voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van de Bascule (kinder- en jeugdpsychiatrie). Susanne organiseert workshops en symposia en is spreker vanuit haar professionaliteit en ervaringsdeskundigheid als ouder. Zij werkt in de vestiging Haarlem.

Susanne haar motto is: 'Ieder mens wil werkelijk gezien worden'. Dankzij haar achtergrond en haar sensitiviteit, weet ze bij BRAQUE op een bijzondere manier aan te sluiten bij cliënten. Mede vanuit deze sensitiviteit komen beelden bij haar op die nieuwe inzichten bieden. Met haar innemendheid, brede kennis en pragmatisme vertaalt ze de beelden naar een praktische realiteit die ruimte en richting geeft.

Susanne is de initiator achter BRAQUE. Zij is ondernemend, ziet overal kansen en functioneert zeer pro-actief. De juiste mensen bij elkaar brengen om samen tot iets nieuws te komen is voor haar een natuurlijk uitgangspunt. Ze wil zich mede inzetten voor een nieuwe visie op therapeutschap binnen de zorg, waarbij de individuele mens met zijn unieke verhaal en een holistische aanpak centraal staan.

Sandra Maks
Sandra Maks
sandra@instituutbraque.nl
06 - 516 877 84

Sandra is opgeleid als logopediste en behandelde in het UMC Utrecht mensen met slik- en communicatieproblemen. Vervolgens werkte ze in Revalidatiecentrum Heliomare waar ze haar kennis toepaste bij de revalidatie van volwassenen met niet aangeboren hersenletsel. Hun zoektocht om het leven weer zin te geven inspireerde haar om zich verder toe te leggen op de innerlijke ontwikkeling van mensen. Na haar scholing aan de HGU en het Instituut voor Biografiek, werkt zij vanuit de locatie Haarlem voor BRAQUE. Zij is voorzitter van het bestuur van de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk.

In haar gesprekken zorgt Sandra voor een sfeer van rust en afstemming. Met heldere precisie begeleidt zij cliënten bij het omvormen van overtuigingen en gewoontepatronen en het concreet maken van wat tot dan toe verscholen bleef. Zij biedt een veilige ruimte en heeft aandacht voor wat cliënten voelen en innerlijk ervaren. Met open en eerlijke reflecties begeleidt zij hen bij het verdiepen van hun inzichten. Sandra is een krachtige vrouw die zich bescheiden opstelt. Sinds ze zich bewust is geworden van haar sensitiviteit, zet ze die in als kwaliteit bij haar gesprekken.

De samenwerkingsvorm van BRAQUE sluit naadloos aan bij Sandra's opvatting dat juist door verbinding met anderen een krachtige professionele impuls kan ontstaan. Zij ziet BRAQUE als een lerende organisatie. Binnenkort gaat ze een cursus Biographical Storytelling volgen bij Sue Hollingsworth.

Wouter Zuurbier
Wouter Zuurbier
wouter@instituutbraque.nl
06 - 505 010 93

Na de sportopleiding ALO en de studie psychologie - arbeid en organisatie begeleidde Wouter, zelf eerder tienkamper in de atletiek, topsporters vanuit Topsportcentrum Amsterdam. Na diverse beleidsmatige functies bij NOC/NSF waar hij onder andere advies en trainingen gaf, werd hem duidelijk dat hij geen verandering maar ontwikkeling zocht. Hij volgde de opleiding tot biografisch coach en werkte als leadershiptrainer en top executive coach voor trainingsbureaus tot hij zijn eigen onderneming Ikhnaton oprichtte. Nu is Wouter docent aan de opleiding Biografiek, adviseur van sportbonden en werkt hij als trainer op MT-niveau in onder andere de overheidssector. Hij is werkzaam bij BRAQUE Haarlem.

Binnen BRAQUE geeft Wouter op een luchtige en humoristische wijze inhoud aan grote thema's. Zowel in het persoonlijke contact als met groepen creëert hij een vertrouwenssfeer waarbij aandacht voorop staat en dynamiek altijd aanwezig is. De vertaalslag die hij maakt van theorie naar praktijk maakt hem voor velen een inspirator. Zijn passie is momenteel om als gecertificeerd biografisch storyteller een unieke vertaalslag te maken naar coaching en trainingen bij BRAQUE.

Wouter is de initiator achter de werkwijze en filosofie van BRAQUE. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen maar wel eigen regie houden is doorslaggevend voor hem in samenwerkingsverbanden. Scherp met woorden, bescheiden en gevoelig in feedback: Wouter is een opleider pur sang. Hij geeft vorm aan opleidingen die passen binnen de filosofie en werkwijze van BRAQUE.
BRAQUE
Coaching   Cursussen   Opleiding
contact@instituutbraque.nl
06 - 131 818 83
KvK 61447463

Algemene Voorwaarden
Privacy Statement